Registration

login

Logging in constitutes acceptance of the the FIM 1170) in the current wording.

SUBMIT THE DEBT
Search Advanced Search

News

Finansowo.pl udostępnia dlugi.info. July 2016

Od 1 czerwca użytkownicy Finansowo.pl - największej platformy krótkoterminowych pożyczek społecznościowych w Polsce - mają możliwość umieszczania wierzytelności wynikających z niespłaconych pożyczek bezpośrednio na największej internetowej giełdzie długów - Dlugi.info

 

Finansowo.pl to platforma, na której spotykają się osoby posiadające wolne nadwyżki pieniędzy z tymi, którzy tych pieniędzy potrzebują. Finansowo.pl rozpoczęło działalność w 2008 roku i do tej pory za pośrednictwem serwisu zawarto pożyczki w kwocie ponad 80 mln złotych.

 

Dzięki usłudze Finansowo.pl możliwe jest zawieranie pożyczek na atrakcyjnych warunkach między osobami fizycznymi, bez pośrednictwa banków! Finansowo.pl otwarte jest zarówno na pożyczkobiorców z bardzo dobrą historią kredytową jak i na tych, którzy z różnych powodów nie mają perfekcyjnej wiarygodności kredytowej, ale potrafią sumiennie spłacać swoje zobowiązania.

 

W Finansowo.pl osoba starająca się o pożyczkę zamieszcza wniosek pożyczkowy, określający pożądaną kwotę pożyczki, jej okres oraz oferowane wynagrodzenie dla pożyczkodawcy. Wszystkie aktualne wnioski pożyczkobiorców prezentowane są w serwisie potencjalnym pożyczkodawcom, którzy mogą składać oferty we wnioskach spełniających ich oczekiwania. W momencie akceptacji oferty przez pożyczkobiorcę następuje zawarcie umowy pożyczki pomiędzy stronami, a pożyczkodawca przelewa kwotę pożyczki bezpośrednio na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Następnie, w momencie nastania terminu spłaty pożyczki, pożyczkobiorca przelewa na rachunek pożyczkodawcy kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

 

Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Finansowo.pl a Dlugi.info pożyczkodawcy zyskali wygodną funkcjonalność dodawania wierzytelności bezpośrednio do Dlugi.info co ma istotny wpływ na zwiększenie szans odzyskania niespłaconej wierzytelności.

« back