Registration

login

Logging in constitutes acceptance of the the FIM 1170) in the current wording.

SUBMIT THE DEBT
Search Advanced Search

Komunikacja z akcjonariuszami

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Zarząd Spółki Factory Network S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Promienista 62/2 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – K.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu, ul. Promienista 62/2, w terminie do 15.01.2021 r. w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.